Jak dostać kredyt hipoteczny
bez wkładu własnego?


Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Marzy Ci się nowy dom lub mieszkanie, chcesz wziąć kredyt hipoteczny, ale nie jesteś w stanie zgromadzić niezbędnych środków na wkład własny? Nie oznacza to, że musisz porzucić marzenia o własnych czterech kątach. Oto, jak możesz pokryć wymagane przez bank 20 proc. wartości nieruchomości.

Kredyt bez wkładu własnego – co zamiast gotówki?

Jednym z najpopularniejszych sposobów na pokrycie kosztów wkładu własnego jest przyjęcie darowizny. Aby ograniczyć koszty i uniknąć podatku od spadków i darowizn, warto, by darczyńcą był członek rodziny z pierwszej grupy podatkowej.

Zbierasz pieniądze w ramach IKE lub IKZE? Jesteś w dobrym położeniu – środki odkładane na emeryturę z powodzeniem zastąpią wkład własny przy kredycie hipotecznym. Co więcej, procedura wypłacenia środków nie jest skomplikowana, tym bardziej, jeśli starasz się o finansowanie w tym samym banku, w którym oszczędzasz w ramach III filara emerytalnego.

Wkładem własnym może być też inna nieruchomość. Co istotne, nie musi ona być naszą własnością. Jeśli jej wartość pokrywa wymagany poziom wkładu własnego, nic nie stoi na przeszkodzie, by zastąpiła ona gotówkę. Wymogiem jest jednak przystąpienie właściciela domu lub mieszkania do kredytu.

Niższy wkład własny

Jeśli szukasz nieruchomości z rynku wtórnego, to dobrym sposobem na uniknięcie wkładu własnego jest zaniżenie jej wartości. Zbywca domu lub mieszkania musi zgodzić się na jego sprzedaż poniżej wartości, na jaką oceni ją rzeczoznawca majątkowy. Różnica ta może być przez bank zaliczona jako wkład własny.

Wprowadzonym przez niektóre banki ułatwieniem jest obniżenie wkładu własnego z wymaganych obecnie co najmniej 20 proc. do 10 proc. Nie każda instytucja jednak się na taki manewr zgodzi, a na dodatek trzeba pamiętać, że finansowanie 90 proc. wartości domu lub mieszkania to konieczność opłacania tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu, które może ostatecznie podnieść koszty długu.

Pamiętaj też, że nie każdy bank musi zgodzić się na inną formę wkładu własnego niż gotówka. Szczegóły co do tego, jaką postać może mieć ta wpłata, znajdują się w regulaminie produktu.