Wkład własny –
o czym trzeba pamiętać?


Wkład własny

Wkład własny to od kilku lat niezbędny element zaciągania kredytu hipotecznego, bez którego nie mamy szans na otrzymanie takiego finansowania. Czym tak naprawdę jest wkład własny, czy da się go uniknąć i dlaczego banki zdecydowały się na jego wprowadzenie? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Co to jest wkład własny?

Choć wkład własny możemy wnieść niezależnie od rodzaju kredytu, to tylko w przypadku kredytów hipotecznych jest on obowiązkowy. Jest to wartość inwestycji, którą kredytobiorca musi opłacić we własnym zakresie. Innymi słowy – banki nie mogą udzielać kredytów hipotecznych na kwoty, które w całości pokrywają cenę nieruchomości lub ją przekraczają. Jeśli więc zastanawiasz się, czy można wziąć kredyt hipoteczny bez wkładu własnego, to jest to teoretycznie niemożliwe – jest jednak wiele sposobów na to, by nieco pominąć ten obowiązek.

Przymusowy wkład własny został wprowadzony w 2015 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie jest to więc ustalenie samych banków. Obecnie wynosi on 20 proc. wartości nieruchomości. Niektóre instytucje dopuszczają jednak możliwość udzielenia kredytu hipotecznego przy 10-proc. wkładzie własnym, jednak w takim przypadku kredytobiorca musi płacić dodatkowe ubezpieczenie, co zwiększa koszty finansowania.

Dlaczego wkład własny jest obowiązkowy?

Przed wydaniem przez KNF Rekomendacji S, kredyty hipoteczne mogły być przyznawane na 100 proc. wartości nieruchomości. Niektóre banki udzielały nawet finansowania na sumy przekraczające cenę domu czy mieszkania. Takie postępowanie było jednak szybką drogą do zwiększającej się liczby niespłacanych kredytów hipotecznych oraz popadania przez kredytobiorców w coraz bardziej zaawansowaną spiralę zadłużenia – nie było to więc korzystne rozwiązanie ani dla banków, ani dla ich klientów.

Wkład własny jest pozytywnym sygnałem dla kredytodawców. Jeśli potencjalny klient jest w stanie uzbierać co najmniej 20 proc. wartości nabywanej nieruchomości, to jest duża szansa, że nie będzie miał problemów ze spłaceniem raty kredytu. Co jednak bardzo ważne, wkładem własnym nie mogą być środki z innych kredytów lub pożyczek. Uciekanie się do takich praktyk nie tylko jest niezgodne z prawem, lecz także prowadzi do nadmiernego zadłużenia oraz obniża naszą zdolność kredytową, która jest podstawą do otrzymania finansowania.