W Warszawie reprezentującej Europę Środkowo- Wschodnią i Rosję powstał oddział Goldman Sachs International

Dr Alexander Dibelius odpowiedzialny za ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej i w Rosji, a także w Niemczech i Austrii powiedział na konferencji prasowej, że „obecnie Polska i jej system finansowy są dojrzałe, osiągają poziom odpowiadający standardom międzynarodowym, co czyni z Warszawy jedno z wiodących centrów finansowych Europy”. Oddział w Warszawie będzie świadczył usługi w zakresie gwarantowania objęcia emisji akcji i papierów dłużnych, oferowania doradztwa w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz wybranych usług z zakresu zarządzania aktywami.

W czerwcu we frankach drożej niż w złotówkach.

Rosnący kurs franka szwajcarskiego w czerwcu br. spowodował, że miesięczna rata spłaty kredytu w tej walucie przewyższyła ratę kredytu w złotych. Jak podaje Open Finance, przy kredycie w wysokości 300 tysięcy zł, zaciągniętym na 30 lat, trzy lata temu, czyli w szczycie popularności franka, rata spłaty jest obecnie o około 20 zł wyższa od raty złotowej. Zmianę na korzyść przyniósłby spadek kursu franka do maksimum 3,26 zł.

Ulubione miasta miliarderów

Forbes opublikował listę miast, gdzie mieszka najwięcej miliarderów. Pierwsze miejsce zajęła Moskwa (79 miliarderów), drugie Nowy Jork (59), trzecie Londyn (41), a czwarte Hongkong. W pierwszej piętnastce znalazły się też Bombaj, Tajpej, Sao Paolo i Stambuł. Jednak najbardziej ulubionym miastem bogaczy pozostaje Nowy Jork – wielu moskiewskich krezusów ma tam swoje drugie domy.

Rynek dyskontuje wejście Polski do strefy euro około roku 2020

Ministerstwo Finansów opublikowało raport „Monitor konwergencji nominalnej”, który mówi, że rynek dyskontuje wejście Polski do strefy euro około roku 2020. Z raportu wynika również, że Polska spełniała w kwietniu 2011 kryterium stóp procentowych oraz kryterium inflacyjne. Nie jest natomiast wypełnione kryterium fiskalne z uwagi na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, a także kryterium kursu walutowego, ponieważ Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II. Polska przystępując do UE w 2004r. zobowiązała się do wejścia do strefy euro, ale nie podając konkretnego terminu

Inflacja w Polsce w maju 5,0% r/r

W maju 2011 r. wg GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,6% w porównaniu do kwietnia, co spowodowało wzrost inflacji w ujęciu rocznym do poziomu 5,0%. GUS podał, że w maju największy wzrost odnotowano w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” o 8,8%, w tym „żywność” o 9,4%, oraz „transport” – o 6,8% r/r, w tym „paliwa do prywatnych środków transportu – 11,9%.

Grupa KBC sprzedaje Kredyt Bank

Wg Bloomberga, belgijska grupa KBC chce sprzedać Kredyt Bank i towarzystwo ubezpieczeniowe Warta za około 2,5 miliarda euro. Wcześniej KBC planowała sprzedaż czeskiego Ceskoslovenska Obchodni Banka AS, jednak odstąpiła od tego. KBC to grupa bankowo-ubezpieczeniowa, jedna z wiodących w Europie. Zarudnia 51 tys. pracowników, a jej kapitalizacja rynkowa na koniec 2010 roku wynosiła 9,1 mld euro. KBC ma 80% udziału w kapitale akcyjnym Kredyt Banku i 100% udziału w Warcie.
(źródło: PAP)

Wraca zainteresowanie gruntami komercyjnymi

Kwiecień i maj 2011 to zauważalne, większe zainteresowanie gruntami inwestycyjnymi pod obiekty handlowe, magazynowe i biurowe, jak i pod mieszkaniówkę. Powrót popytu na mieszkania i powierzchnie komercyjne mobilizuje do nowych inwestycji.

W największych miastach Polski wg analityków WGN, deweloperzy mieszkaniowi rozglądają się przede wszystkim za terenami na peryferiach, gdzie można znaleźć oferty w cenie bardziej przystępnej niż w centrum. Ważnym parametrem pozostaje tu jednak istniejący lub planowany na najbliższą przyszłość układ komunikacyjny, zapewniający szybkie połączenie z centrum, oraz infrastruktura sieciowa. Znaczny procent kupujących stanowią nowe, nieduże firmy, które deklarują zakup terenu pod inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne o niewielkiej skali.

Duże i silne firmy deweloperskie, które przetrwały spowolnienie rynku bez szwanku, teraz inwestują zdecydowanie częściej w grunty komercyjne – pod obiekty biurowe, handlowe i magazynowe. Poszukują przede wszystkim okazji, ale nie tylko – również terenów mających w sobie potencjał rozwojowy. Przy dobrej lokalizacji akceptowane są ceny nieco wyższe od średniej dla danego rejonu. Wszystko jednak w granicach rozsądku, liczy się tu znajomość rynku i umiejętność trafnego przewidywania.

1306930848.jpg

Natomiast duże firmy przy nowych inwestycjach mieszkaniowych mogą teraz wykorzystać posiadane zapasy, z tzw. banków gruntów, tworzonych jeszcze we wcześniejszych latach. Nie wszyscy jednak mogli sobie pozwolić na taki luksus zamrożenia kapitału. Dla niektórych sprzedaż terenu była jedyną szansą na przetrwanie lub zmniejszenie strat w przypadku upadłości w czasie spowolnienia koniunktury. Stąd w latach 2008/2009 w WGN Nieruchomości mieliśmy do czynienia z przecenami transakcyjnymi dochodzącymi nawet do 60 procent ceny ofertowej.

Rośnie nie tylko popyt, ale jeszcze bardziej podaż. Nowa oferta charakteryzuje się bardziej realnymi cenami. Na rynek powracają grunty kupione jeszcze przed i w latach boomu cenowego. Do tej pory właściciele wstrzymywali się z ich sprzedażą, licząc na powrót wysokich cen. Obserwacja rynku nakazuje jednak rozsądek – grunty o zawyżonych cenach nie budzą zainteresowania kupujących, więc decydują się na korekty w dół od 40 do 55 % w porównaniu do cen w roku 2007.
Dodatkowo na rynek trafia też oferta gruntów przygotowanych przez gminy, które pozyskują w ten sposób fundusze na własne inwestycje.

Podobnie, jak w poprzednich latach zainteresowanie budzą, wg WGN Nieruchomości tereny z korzystną ceną i lokalizacją dla konkretnej funkcji: pod budynki biurowe, handlowe i przemysłowe, w tym magazynowe z częścią produkcyjną. Preferowana powierzchnia to 3000 – 5000 mkw. w granicach miast. Pod przemysł – około 1,5 ha w granicach miast oraz do 10 ha poza miastem.
W dużych ośrodkach miejskich za dobre lokalizacje dla obiektów komercyjnych uważane są rejony w bezpośrednim sąsiedztwie głównych osi komunikacyjnych, tras wylotowych i obwodnic miejskich. Rośnie zainteresowanie gruntami położonymi przy budowanych oraz planowanych odcinkach autostrad, zwłaszcza przy węzłach autostradowych.

Ceny gruntów budowlanych są bardzo zróżnicowane i uwarunkowane takimi parametrami, jak: lokalizacja, położenie w strefie objętej planem miejscowym lub z określonymi warunkami zabudowy (z opracowanym studium do planu), bezpośredni dojazd z głównej drogi, infrastruktura sieciowa blisko granicy terenu, regularne kształty.

Ceny ofertowe netto dla gruntów komercyjnych w dobrych lokalizacjach:
Warszawa – Śródmieście do 4800 zł/mkw.
Bliskie okolice Warszawy – do 950 zł/mkw.
Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Gliwice – do 1040 zł/mkw.; sąsiedztwo głównych tras komunikacyjnych, a zwłaszcza autostrady – do 450 zł/mkw.
pozostałe duże miasta – do 580 zł/mkw.

Więcej transakcji w II kwartale 2011 – raport z rynku mieszkaniowego

W biurach WGN w II kwartale 2011 roku odnotowano zwiększoną liczbę transakcji w stosunku do I kwartału. Mimo to, we wszystkich segmentach rynku podaż w dalszym ciągu przewyższa popyt, a ceny ofertowe są stabilne z tendencją do spadków.

Na rynku mieszkaniowym na jedną ofertę kupna przypada 11 ofert sprzedaży, a w przypadku domów podaż jest 9-krotnie wyższa niż popyt. O wzroście cen nie ma więc mowy, bo próby ich podwyższania przez właścicieli kończą się brakiem zainteresowania ze strony klientów lub nawet natychmiastowym wycofaniem się z prowadzonych rozmów. Widać, że niska cena jest sprawą priorytetową dla kupujących, do tego stopnia, że pod wpływem presji negocjacyjnej sprzedający obniżają ceny ofertowe od kilku – do kilkunastu procent.

Właściciele mieszkań, zwłaszcza ci, którym zależy na szybkiej transakcji, są elastyczni w negocjacjach, ponieważ zdają sobie sprawę, że decyzja rządu o ograniczeniach w programie „Rodzina na Swoim” jest ważnym sygnałem o mającym nastąpić zmniejszeniu popytu – od nowego roku ubędzie kupujących z rynku wtórnego na korzyść rynku pierwotnego, do którego ma się ograniczyć program. Dodatkowo wzrośnie jeszcze podaż nowych mieszkań z trwających obecnie inwestycji deweloperskich.

Póki co, od 1 kwietnia br. dla zdecydowanej większości miast i gmin podwyższono wskaźniki cenowe kwalifikujące mieszkania i domy do objęcia programem RnS. Poszerzyła się tym samym pula nieruchomości, które możnakupić za preferencyjny kredyt z dopłatą państwa. Można powiedzieć, że jest to prezent pożegnalny rekompensujący przyszłoroczne ograniczenia. Przy ogromnej dysproporcji cen mieszkań w Polsce do zarobków obywateli wszelka pomoc finansowa państwa jest bardzo wskazana.

Wzrost wskaźników przeliczeniowych powinien poprawić koniunkturę na rynku budowlanym – pomóc wyprzedać mieszkania z gotowych zasobów i nakręcić rynek mieszkaniowy, mobilizując deweloperów do kolejnych inwestycji. Ważne tylko, by nowa oferta była dostosowana do aktualnych możliwości i potrzeb klientów.

Co do preferencji klientów przy wyborze mieszkań, są one niezmienne od kilku lat – z analiz WGN wynika, że najszybciej sprzedają się mieszkania 2-pokojowe o powierzchni około 39 – 48 mkw. W dalszej kolejności 3-pokojowe, ale o małej powierzchni 52 – 65 mkw, a następnie 1-pokojowe. Kupno kawalerki to obecnie najczęściej inwestycja z przeznaczeniem do późniejszego wynajmu, więc warunkiem niezbędnym jest tu dobra lokalizacja, tzn. bliskość centrum miasta lub wyższej uczelni, albo dużego zakładu pracy, co może gwarantować szybsze znalezienie najemcy.

W grupie nabywających mieszkania 2-pokojowe przeważają młodzi ludzie, około 30 roku życia, dla których jest to ich pierwsze własne lokum, a więc mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu z dopłatą RnS. Znamienne jest, że od pewnego czasu zdecydowanie rośnie też ich udział w grupie nabywców mieszkań 3-pokojowych. To zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę, że młode, pracujące małżeństwo prowadzące wspólne gospodarstwo domowe jest dla banku najbardziej atrakcyjnym materiałem na kredytobiorcę, więc może liczyć na wyższą kwotę kredytu, a tym samym możliwość nabycia droższego mieszkania. A młodzi ludzie wykazują się pragmatyzmem – jeśli droższe, to większe, a nie bardziej luksusowe.

W kwietniu zwiększyła się też liczba transakcji dotyczących domów jednorodzinnych oraz działek budowlanych. Jest to niewielki wzrost, ale zauważalny przy charakterystycznej stabilności tych segmentów rynku nieruchomości. Przedmiotem transakcji najczęściej były domy wolnostojące, o powierzchni 100 – 150 mkw., na działkach 600 – 1200 mkw. Ceny są tu bardzo zróżnicowane w zależności od lokalizacji, standardu, technologii wykonania, a ich górna granica to 850 tys. zł dla peryferyjnych osiedli miejskich i 700 tys. zł dla rejonów podmiejskich.

Kredyty hipoteczne – doradcy kredytowi WGN KREDYTY pomogą zbadać zdolność kredytową, udzielą bezpłatnych porad i pomocy. Sprawdzimy bezpłatnie zdolność kredytową, skompletujemy dokumenty, wynegocjujemy najlepsze warunki kredytowania i pomożemy w uruchomieniu Twojego kredytu hipotecznego. Portal WGN Kredyty zawiera kalkulatory i porównywarki kredytowe: harmonogram spłat, nadpłata kredytu – oszczędności, konsolidacja kredytów, zdolność kredytowa, wylicz spread, porównaj produkty bankowe, porównaj kredyty, PLN czy waluta, raty równe czy malejące. Tutaj możesz porównać oferty, zobaczyć rankingi skorzystać z bezpłatnych porad. Ponadto wgnkredyty.pl zawiera aktualności, finanse, raporty o rynku finansowym i raporty o rynku nieruchomości.

Translate »