Archiwa kategorii: Warto wiedzieć

fot_free (41)

Hipoteka na mieszkaniu nie przekreśla transakcji

Kupno mieszkania obciążonego hipoteką wcale nie musi być tragedią a wręcz przeciwnie – często to okazja, by tanio nabyć nieruchomość. Transakcje tego typu są oczywiście bardziej skomplikowane od zwykłego kupna, jednak przy zachowaniu odpowiednich zasad, są bezpieczne.

Jeśli mieszkanie ma wpis hipoteki w księdze wieczystej, kupując nieruchomość w pierwszym rzędzie spłacamy wierzyciela, a odpowiedni zapis musi znaleźć się w akcie notarialnym. Jeśli mieszkanie kupujemy za gotówkę sprawa jest stosunkowo prosta. Pieniądze wpłacamy na konto wierzyciela, a ewentualna nadwyżka dopiero trafia na konto zbywcy.

Po spłaceniu wierzyciela bank wystawia odpowiednie zaświadczenie o tym, że kredyt został spłacony. Stanowi to podstawę do usunięcia hipoteki w księdze wieczystej. Oczywiście należy pamiętać, że bank jako wierzyciel musi zgodzić się na transakcję.

Jeśli natomiast chcemy kupić zadłużone mieszkanie finansując to kredytem hipotecznym, musimy za jednym zamachem „zaspokoić” oba banki. Pamiętajmy, że „nasza” hipoteka nie znajdzie się w księdze wieczystej do momentu zniknięcia z niej pierwotnego wpisu hipoteki. Stąd należy się liczyć z tym, że bank ustanowi dodatkowe zabezpieczenia, aż odpowiedni wpis będzie umieszczony.
Jak przeprowadzamy taką operację? By zaspokoić obie instytucje finansowe, w akcie notarialnym musi być zawarty zapis zakładający, że część, albo całość środków, za które kupujemy mieszkanie, zostanie przez nas wpłacona na konto banku, którego hipoteka już jest na nieruchomości. Jednocześnie ten bank powinien się zobowiązać, że jak tylko dostanie pieniądze, wystawi zaświadczenie o spłacie kredytu. Daje ono podstawę do usunięcia wpisu hipoteki w księdze wieczystej i dokonania nowego na rzecz „naszego” banku.

Oczywiście nie każdy chce kupić mieszkanie z długiem. Pamiętajmy o tym, że jeśli staniemy się ofiarą nieuczciwego sprzedającego, który zatai przed nami ważne informacje dotyczące np. zadłużenia, mamy możliwość skorzystania z rękojmi za wady prawne nieruchomości. W takiej sytuacji możemy odstąpić od umowy. Rękojmia obowiązuje przez okres 5 lat od zawarcia umowy.

Oczywiście nie warto czekać, aż wyjdą na jaw niekorzystne informacje. By zapoznać się ze stanem prawnym i ewentualnymi obciążeniami nieruchomości, należy dokładnie przestudiować księgę wieczystą. Tu szczególnie interesuje nad drugi dział, a więc własność. Sprawdzimy w nim, kto jest właścicielem lokalu, czy jest współwłasność, czy są osoby które mogą dysponować mieszkaniem ( np. z tytułu pełnomocnictwa notarialnego) , czy nieruchomość jest przedmiotem spadku.

Jeśli sprawdziliśmy już kwestie własnościowe, przechodzimy do działu trzeciego księgi, gdzie dowiemy się czy mieszkanie jest obciążone prawami osób trzecich. I wreszcie przechodzimy do działu IV czyli ewentualnego wpisu hipoteki. Nie wszyscy ciągle wiedzą, że obecnie możemy sprawdzić księgę wieczystą przez Internet (należy znać jej numer). W tym celu wchodzimy na stronę http://ekw.ms.gov.pl.
W przypadku transakcji na rynku wtórnym znaczenie mają też ewentualne długi wobec wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni czy dostawcy mediów. By to sprawdzić, powinniśmy oczekiwać od sprzedającego zaświadczenia, że nie zalega z opłatami. Może nam też dostarczyć zestawienie faktur, lub pozwolić na wgląd do konta danego dostawcy mediów. Warto równocześnie poprosić o przedłożenie zaświadczenia z urzędu gminy, że w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany oraz dokumenty potwierdzające uregulowanie płatności podatku od nieruchomości.
Jeśli nieruchomość, którą zamierzamy kupić, nie ma księgi wieczystej (tak bywa np. w spółdzielniach mieszkaniowych), wtedy należy udać się do administracji spółdzielni i uzyskać tam zaświadczenie o stanie zadłużenia i możliwości założenia księgi.

Czy gra jest warta świeczki? Oczywiście. Pamiętajmy, że osoby zbywające mieszkanie z długiem, często są pod ścianą. Mając problemy finansowe będą skłonne do większych negocjacji cenowych i szybkiej realizacji transakcji.

Dział Analiz WGN
Marcin Moneta

fot_free (3)

Finanse: Polacy znowu zapłacą więcej za OC

Wszystko wskazuje na to, że ceny za polisy OC poszybują w górę. Ubezpieczenia mogą kosztować około 50 procent więcej, niż dotychczas. Za wzrost cen OC odpowiada między innymi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Skierowała ona do towarzystw ubezpieczeniowych otwarte pismo, w którym wytyka firmom ubezpieczeniowym stosowanie trików cenowych. Z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeniowych triki takie mają na celu przyciągniecie klienta. KNF uważa jednak, że jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa tego sektora.

fot_free (23)

Ekonomia: mikrofirmy zdominowały rynek

Jak wynika z danych zgromadzonych w 2012 roku przez Eurostat, mikrofirmy wyraźnie zaczynają dominować na rynku. Aż 9 na 10 przedsiębiorstw w Europie stanowią mikrofirmy. Zatrudniają one mniej niż 10 osób.
Zauważalny jest deficyt większych przedsiębiorstw. To właśnie małe i średnie firmy mogą stworzyć znacznie większą liczbę miejsc pracy. Ekonomiści liczą na to, że mikrofirmy zaczną przekształcać się w większe, lepiej prosperujące przedsiębiorstwa. Mogłyby wówczas zapewnić zatrudnienie większej liczbie osób.

fot_free (49)

Windykacja – ile może zabrać komornik?

Egzekucja komornicza nie jest wolna od ograniczeń. Oznacza to, że komornik nie może zająć wszystkich naszych środków finansowych w celu zaspokojenia roszczenia. W przypadku emerytury albo renty, komornik może zająć max. 25 procent kwoty. Komornik ma także możliwość zajęcia konta bankowego, które należy do dłużnika. Może on jednak zająć tylko ograniczoną kwotę. Kwota wolna od zajęcia wynosi bowiem trzykrotne przeciętne miesięcznie wynagrodzenie (w sektorze przedsiębiorstw).

fot_free (55)

Finanse: wydatki na Święta mogą być wyższe niż w 2014

Deloitte przeprowadziło badanie mające na celu oszacować, ile Polacy chcą wydać w 2015 roku na Święta Bożego Narodzenia. Okazuje się, że sprzedawcy mogą spodziewać się wyższych dochodów. Polacy deklarują bowiem, że na Święta wydadzą około 11 procent więcej pieniędzy, niż w ubiegłym roku. Kwota, jaką planujemy przeznaczyć na prezenty, produkty spożywcze itp. wynosi według badania 1282 złote.